bs.wikipedia.org/wiki/Drugo_zasjedanje_AVNOJ-a

Vojislav Kecmanović, Boris Kidrič, Ivan Stevo Krajačić, Vicko Krstulović, Pavao Krce , Husnija Kurt, Filip Lakuš, Voja Leković, dr. Ljubo Leontić, Franc Leskosek,  ...

www.avlija.me/sjecanja/ivo-misur-husnija-hrustanovic-1922-1997-bosanski-i-hrvatski-emigrantski-pjesnik

12 sij 2018 ... Husnija Hrustanović (1922-1997) bosanski i hrvatski emigrantski ... 6) Čanić, N. Butković, I. Babić, A. Tyran, P. Intelektualci u dijaspori: tribina II.

www.fmroi.gov.ba/userfiles/file/Odluka%20konacna%20zapo%C5%A1ljavanje-samozapo%C5%A1ljavanje%20povratnika%20u%20poljoprivred___rs(3).pdf

31 kol 2018 ... Begović/Meho/Husnija. Gradiška - Bosanska ..... Mehinović/Husein/Husnija. Novi Grad - Bosanski ...... Čanić /Bečir/ Džemila. Doboj. MTK 12-14 ...

stav.ba/odsudni-izbori-za-opstanak-prijedorskih-bosnjaka

25 ruj 2018 ... ... “humanitarac” Zijad Čanić te Fehret Terzić, nekadašnji kadar SDP-a i ... devet članova njegove porodice, potomaka njegovog dida Husnije.

www.novabanka.com/upload/document/dobitnici_nagrada.pdf

37333 HUSNIJA AJANOVIĆ. Manikir set .... 41491 IVAN ČANIĆ. Set za putovanja Tuzla. Ekspozitura Tuzla. 558. 41475 BORIS ČANIĆ. Set za putovanja Tuzla.

www.npage.org/IMG/pdf/Arabic_Bosnia.pdf

Kurdić, Ibrahim Babić, Husnija Neslanović, Munir Mujić, Sabrija Puška, ...... Univerzalni model društvenog života / Yūsuf al-Qardāwī; translated by Besim Čanić.

www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/Politicka_upotreba_proslosti.pdf

Husnija Kamberović, Sarajevo 2007, str. 22, 23. ...... 118 Predrag Vilić (RKTG- 31404), Aleksandar Adamović (RKTG-31444), Ranislav Canić (RKTG-. 31455) ...

www.znaci.net/00003/446.pdf

Husnija Mulović. « 1. 10. 110. Sulejman Čaušević. » 1. 10. 111. ...... Čanić, neoženjen, stolar, upućen u logor na priedlog Zaštitnog redarstva za grad Banja Luku ...

hrvatska.poslovniforum.hr/nn-arhiva/0003b/03b3f.asp

ALIJA (Husnije) VILIĆ. 7. OSKAR (Vjeke) VRKIĆ. 8. ...... STJEPAN (Mate) ŠKRINJARIĆ. 9. DARKO (Milana) ČANIĆ ... IVAN (Ivana) ČANIĆ. 23. IVAN (Tome ) ...