bs.wikipedia.org/wiki/Drugo_zasjedanje_AVNOJ-a

Vojislav Kecmanović, Boris Kidrič, Ivan Stevo Krajačić, Vicko Krstulović, Pavao Krce , Husnija Kurt, Filip Lakuš, Voja Leković, dr. Ljubo Leontić, Franc Leskosek,  ...

hrcak.srce.hr/file/199376

ković i Matija Čanić. Od osoba iz kruga HSS-a uhićeni su .... Egidio Ivetić ( Padova), Husnija Kamberović (Sarajevo), Karl Kaser (Graz),. Irina Ognyanova ( Sofija) ...

www.ssmb.hr/libraries/0001/1047/Popis_maturanata.pdf

Imširević Husnija. 8. Keranović Aris. 9. Miličević ...... Šarić Emila. 25.Šarić Husnija . 26.Škopac Lorena. 27. ...... Čanić Marijanko. 5. Čekada Mladen. 6. Delanović ...

grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/04/LER_Baza-podataka_sveobuhvatno.xlsx

BA" TUZLA, RUDARSKA BB DO BROJA, 68, 061-743-086, 52.470, ČANIĆ, MUHAREM ...... PRVOMAJSKA, 63, 382-061, 36.630, AVDIHODŽIĆ, HUSNIJA.

cdn.oslobodjenje.ba/images/custom/201807/Izbori_2018.pdf

25 авг 2018 ... 10 HUSNIJA KUDIĆ. 11 INDIRA ĐONLIĆ. 12 ZIJAD ... 6 HUSNIJA IBRANOVIĆ. 7 RASEMA NOVALIĆ .... 3 ESAD ČANIĆ. 4 BESIM IMAMOVIĆ.

publikacije.stat.gov.rs/G2009/pdf/G20096Kos.pdf

Canić (Simijon) Serafin, rođen 1916. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, ... logoru, Beograd-banjica (0230045001). Dizdarević (Ibro) Husnija, rođen 1914. Musliman ...

www.izbori.ba/Documents/Lok_Izbori_2016/Biraci_Glasaci/Odluka_o_odbijanju_2016-bos.PDF

NEDOSTAJE VALIDAN DOKAZ O IDENTITETU. 5100075884. ČANIĆ. IKA ...... ALAGIĆ. HUSNIJA. 1963 PARIS. FINSKA. NEDOSTAJE VALIDAN DOKAZ O ...

www.gusinje-plav.com/arhiva10.html

Husnija Šabovic: Džavidu nije kasno da prede u DF (26. maj 2013) ..... Canic-( tematski uvod) ...... Husnija Šabovic, poslanik DPS-a u Skupstini Crne Gore ...

cms.optimus.ba/Avanti_ApplicationFiles/69/Documents/Registri%20polo%C5%BEenih%20voza%C4%8Dkih%20ispita%20u%202009%20godini%20na%20podru%C4%8Dju%20TK-a.xls

Boris (Božo)Čanić, 14.02.2009. B. 209, 205. ..... Enida(Husnija) Djedović, 18.04. 2009. B. 551, 547. ...... Mirsada (Husnija) Mašetović, 10.01.2009. „B“. 6, 2.