www.scholenkeuze.nl/basisonderwijs/onderwijsvormen/onderwijsmethode.html

... onderwijsmethode dat zij hanteren (zoals een traditioneel onderwijsconcept, ... Als je weet welke onderwijsmethode een basisschool inzet, dan kan je dat een ... Scholenkeuze behoudt zich het recht voor om foto's of teksten te weigeren; bijv. ..... staan de grondleggers van de Moderne School te boek als de twee-eenheid:  ...

www.beteronderwijsnederland.nl/files/active/1/TRAD%20versus%20PGO%20def%20versie.DOC

Wat betekent het nieuwe leren voor de docent, voor het leergedrag van de leerling en de student, en voor de manier ... 10) maar dat geldt ook voor traditioneel onderwijs. .... naar effecten van onderwijsmethoden nooit verschillen oplevert (Dubin & Taveggia, 1968, hoofdstuk 4). .... Mental discipline in modern education.

operation.education/onderwijsvraag-18-waarom-standaard-lesmethodes

11 maart 2017 ... Wil je de uitzending terugluisteren, klik dan hier voor de podcast! ... Met behulp van plaatjes en woorden in de klassieke en de moderne talen, werd ... Montessori (1870-1952) allerlei leermiddelen en onderwijsmethodes waarmee ... De traditionele uitgebreide lesmethodes bepalen nog steeds het aanbod ...

www.richardvanhooijdonk.com/de-toekomst-van-het-onderwijs-wordt-gevormd-door-technologie

20 april 2016 ... De traditionele onderwijsmethoden maken zeker plaats voor methoden die aansluiten bij onze moderne, snelle tijden. Een van deze nieuwe ...

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuw-leren-is-hard-leren~bafd7d44d

5 maart 2005 ... Een beetje moderne onderwijzer spreekt niet meer over de klas, maar ... Toch zijn er wel degelijk alternatieven voor traditioneel onderwijs, zegt ...

www.ouders.nl/artikelen/welke-onderwijsmethode-kies-jij

28 nov 2018 ... Bij de keuze voor een basisschool is een belangrijk onderdeel de onderwijsmethode die de school hanteert. Wat zijn nu eigenlijk de ...

www.trouw.nl/samenleving/sommen-stampen-terug-van-weggeweest~ad4f43f6

3 nov 2017 ... Voorstanders van het traditionele sommen maken winnen terrein. ... Ze strijden sinds een jaar of tien tegen het overheersende idee dat ...

www.dbnl.org/tekst/_spe011197901_01/_spe011197901_01_0031.php

Zoals voor alle grammaticastudie geldt ook voor de traditionele grammatica op ...... van onderwijsmethode en belicht vervolgens de onder-wijskundige voor- en  ...

www.hablayapanama.com/nl/methodology/communicative

In deze taal onderwijsmethode wordt grammatica nog steeds gegeven, maar minder systematisch, ... Traditionele Methoden vs een Moderne Benadering ... om doeltaal te gebruiken op een communicatieve manier voor zinvolle activiteiten.