www.activeherb.com/muxiang

Mu Xiang Shun Qi Pian (Mu Xiang Shun Qi Wan, BloatEase™, 木香顺气片) is a classic herbal formula that may help reduce bloating and encourage a normal ...

www.sacredlotus.com/go/chinese-herbs/substance/mu-xiang-costus-root-saussurea

The Chinese herb 'Mu Xiang' (Costus Root, Saussurea) is Spicy, Bitter, Warm, goes to the ... 3-9 grams in decoction (Bensky); 3-10 grams in decoction (Chen) ...

www.americandragon.com/Individualherbsupdate/MuXiang.html

Chinese herbs for anorexia, abdominal distention, nausea and vomiting and diarrhea.

shenclinic.com/products/mu-xiang-shun-qi-wan-activeherb

MU XIANG SHUN QI WAN - Activeherb compares favorably to Plum flower brand. ... (Mu Xiang) (Sha Ren) (Xiang Fu) (Qing Pi) (Chen Pi) (Lai Fu Zi) (Hou Po)

www.americandragon.com/Herb%20Formulas%20copy/MuXiangShunQiWan.html

Chinese herbs for depression, gastric or duodenal ulcer, hepatitis and liver cirrhosis.

www.suntenglobal.com/_en/Products-Datain.php?id=428

Code : 5427 Pin-Yin Name : Mu Xiang/(Chuan Mu Xiang) Chinese Name : 木香/( 川木香) English Name : Aucklandia Root Pharmaceutical Name : Radix ...

www.goldenneedleonline.com/Mu-Xiang-Bing-Lang-Wan.html

Mu Xiang Bing Lang Wan. ... 10.7%; Xiang Fu (Nutgrass Rhizome): 10.7%; Hei Bai Chou / Qian Niu Zi (Morning Glory Seed): 10.7%; Chen Pi (Tangerine Peel): ...

theory.yinyanghouse.com/theory/herbalmedicine/mu_xiang_tcm_herbal_database

English Name: Costus Root; Pinyin Name: Mu Xiang ... Study Finds Chinese Herbal Formula Yin Chen Hao Tang Protects Liver From Cholestatic Damage ...

www.amazon.com/Xiang-Shun-teapills-MW3643-xiang-shun/dp/B005KLLSZU

Ingredients (Pin Yin): Dang gui, Hou po, Mu xiang, Cao dou kou, Cang zhu, Yi zhi ren, Ze xie, Qing pi, Wu zhu yu, Gan jiang, Chen pi, Fu ling, Ban xia, Sheng ma ...