cs.wikipedia.org/wiki/Interkulturn%C3%AD_komunikace

Interkulturní komunikace a školení je jedním z témat interkulturní psychologie a ... ale také znalost různých kulturních a sociálních skutečností, které každá kultura .... Nejvíce se těmto výzkumům věnují ve Velké Británii, Německu a Rusku.

cs.wikipedia.org/wiki/Neverb%C3%A1ln%C3%AD_komunikace

Volně opsáno jde o komunikaci beze slov. Produkované neverbální signály jsou mnohovýznamnové a mohou se lišit jak na úrovní kulturní, tak na úrovni ...

is.muni.cz/th/ty14b/Barbora_Mrenicova_bakalarska_prace.pdf

Ruské kulturní standarty podle Nového a Schroll-Mach . ..... neverbální komunikace různých kultur, v páté kapitole objasňujeme pojmy interkulturní komunikace ...

is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130148154/?lang=en

Klíčová slova: neverbální komunikace, gesta, mimika, kultura ...... Rusko v opozici s Itálií, kde se dodržují jiné zvyky při rozlučkovém mávání. Zmiňuje.

is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130139942

3. únor 2015 ... Klíčová slova: neverbální komunikace, gesta, mimika, kultura ...... serióznosti, v Rusku se dodržování přesnosti dohodnuté doby pohybuje ...

is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=26371;studium=39313;zp=29456;download_prace=1;lang=cz

Komunikace, komunikační proces, verbální a neverbální komunikace, interkul- turní odlišnosti, typologie národních kultur, Geert Hofstede, Hyundai, rozhovor, výzkum. Abstract: Peřka, J. The ...... USA, Turecku a Rusku. Nošovický závod je ...

www.academia.edu/10782638/Neverb%C3%A1ln%C3%AD_komunikace_p%C5%99i_tlumo%C4%8Den%C3%AD_a_p%C5%99ekladu

Místo neverbální komunikace v práci tlumočníka a překladatele Mimoslovní ... např. s popisy sémantických gest, jejichž význam se ve výchozí a cílové kultuře liší. .... I. Teoretické aspekty simultánního tlumočení (na materiálu rusko-českém a  ...

businessculture.org/cz/western-europe/germany/business-etiquette-in-germany

Německo je kulturně uvědomělý národ, pochopení a respekt k jejich kultuře jako kultuře nezávislé ... buďte citlivý na oblast verbální a neverbální komunikace. ... Evropě (Slovinsko, Slovensko, Rumunsko (Transylvánie) a Rusko (region Volha).

www.szscb.cz/wp-content/uploads/2016/09/vy_32_inovace_ps8-bl-10.pdf

3. leden 2013 ... Jaké složky zahrnuje neverbální komunikace? ... Ruský systém- křestní jméno + jméno a příjmení otce ... KULTURNÍ ROZDÍLY NEVERBÁLNÍ.