Did you mean: Qingyun Wu ?

en.wikipedia.org/wiki/Sun_Qingyun

Sun Qingyun is a former Chinese politician who spent most of his career in northwest China's Shaanxi province. He has been stripped of his post in November ...

spec.ece.utexas.edu/spec-showcases-technology-development-apec-2018

“Real-Time Adaptive Timing Control of Synchronous Rectifiers in High Frequency GaN LLC Converter” by Zhuoran Liu, Ruiyang Yu, Tianxiang Chen, Qingyun ...

www.biorxiv.org/content/10.1101/459800v1

Nov 2, 2018 ... ... Yao Zhang, Lin Ye, Diyan Li, Xiaoling Zhao, Huarui Du, Xiaosong Jiang, Chunlin Yu, Qingyun Li, Qing Zhu, Chaowu Yang, Huadong Yin.

journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.121.210501

Nov 19, 2018 ... Zijun Shu, Yu Liu, Qingyun Cao, Pengcheng Yang, Shaoliang Zhang, Martin B. Plenio, Fedor Jelezko, and Jianming Cai. Phys. Rev. Lett. 121 ...

www.mdpi.com/1996-1073/11/1/244

Jan 19, 2018 ... A Distributed Randomized Gradient-Free Algorithm for the Non-Convex Economic Dispatch Problem. Jun Xie 1,* , Qingyun Yu 1. and Chi Cao ...

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6348671

Jan 28, 2019 ... Qingyun Xie, Email: moc.qq@774123014. Yu Liu, Email: moc.qq@197171342. Qing Wang, Email: moc.qq@550696903. Zehua Lei, Email: ...

library.seg.org/doi/pdf/10.1190/REGE2018-16.1

Qie Ying*, Wang JianLi,Bai Qingyun,Yu qian (CNOOC China Limited, Tianjin Branch). Summary. When the Oilfield in complex fluvial reservoirs is in the middle ...

www.nature.com/articles/s41598-017-10960-4

Sep 6, 2017 ... Supercurrent switch in π topological junctions based upon a narrow quantum spin Hall insulator. Qingyun Yu ,; Ze Tao ,; Juntao Song ,; Y. C. ...

ieeexplore.ieee.org/iel7/7399125/7408148/07408400.pdf

Qingyun Yu. Nan Xiang. School of Electronics and Information Engineering. Tongji University. 4800 Cao'an Avenue. Shanghai, CHINA. Release control plays  ...