en.wikipedia.org/wiki/Confucius

Confucius was a Chinese teacher, editor, politician, and philosopher of the Spring and Autumn ... Hanyu Pinyin, Kǒng Qiū .... When Confucius heard of the raid, he requested that Viscount Ji Huan allow the duke and his ..... (real name Gong Chan-sik (공찬식)), singer-songwriter Minzy (real name Gong Min-ji (공민지 )), as ...

dblp.uni-trier.de/pers/q/Qiu:Meikang

List of computer science publications by Meikang Qiu. ... Yibin Li, Min Chen, Wenyun Dai, Meikang Qiu: Energy Optimization With Dynamic Task Scheduling ...

www.ancestry.com/name-origin?surname=qiu

Chinese : from a character in the personal name of Qiu Mu, a senior adviser to Duke Min Gong of the state of Song during the Spring and Autumn period ...

www.researchgate.net/profile/Mingqiu_Zhang

Xiao Ji Ye · [object Object]. Min Zhi Rong · [object Object]. Mingqiu Zhang · View ...... J.F. Qiu. Research and development on biodegradable polymer materials as  ...

dblp.org/pers/q/Qiu:Meikang

List of computer science publications by Meikang Qiu. ... Yibin Li, Min Chen, Wenyun Dai, Meikang Qiu: Energy Optimization With Dynamic Task Scheduling ...

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5374026

Oct 1, 2017 ... Hsiang-Chih Lu,1,2,†* Qiumin Tan,2,3,* Maxime WC Rousseaux,2,3 Wei Wang,2 ,3 Ji-Yoen Kim,2,3 Ronald Richman,2,3,4 Ying-Wooi Wan,2,3 ...

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4627352

Oct 30, 2015 ... Methods: Six aphasic patients after stroke, meeting the criteria, undergo 3 weeks' training protocol (30 min per day, 6 days per week). Among ...

www.imdb.com/title/tt0105197

Qiu Ju da guan si (original title) ..... 101 min (video) ... Lawyer Wu: [subtitles] Qiu Ju, in civil and administrative lawsuits, the defendants aren't necessarily bad ...

pubs.acs.org/doi/10.1021/ic301771b

Nov 8, 2012 ... Min Ji, Xin Lan, Zhenping Han, Ce Hao*, and Jieshan Qiu .... Jun-Sheng Qin , Shun-Li Li , Wen-Wen He , Ya-Qian Lan , and Zhong-Min Su.