studerendeonline.dk/legater/find/?cat=2

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm. ... Slægtninge og bekendte til K. Wiedemann samt almenvelgørende formål ...

studerendeonline.dk/legater/find/?cat=4

Kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål mm. ... Cand. Merc. aud. studerende samt studie-/almennyttige formål ...

www.studentum.dk/udlandsstudier/Stipendieguide__d12985.html

30. nov 2017 ... Formålet med stipendierne er at styrke de historiske, kulturelle og ... uddannelsesmæssige område eller lignende, (3) eller til formålet at støtte ...

www.legatbogen.dk/torben-og-alice-frimodts-fond

Torben og Alice Frimodts Fond har til formål at fremme humanitære, videnskabelige ... Humanitære, videnskabelige, økologiske og uddannelsesmæssige formål.

www.legatbogen.dk/torben-og-alice-frimodts-fond/stoetteomraade/5603

Torben og Alice Frimodts Fond har til formål at fremme humanitære, ... Støtte til Humanitære, videnskabelige, økologiske og uddannelsesmæssige formål ...

www.djk.nu/studerende/fonde.html

Fonden yder støtte til sociale og kulturelle formål samt til studierejser for ... Yder bl.a. støtte til uddannelsesmæssige formål, herunder studier og arbejde i ...

www.hedenielsensfond.dk

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål.

astra.dk/fonde

Fondens formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte til ... formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til ...

phd.ku.dk/hoejrebokse/fondsliste/opdateret_fondsliste_til_ph.d._side.pdf

1. maj 2015 ... uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Fonden bevilger ikke midler til : Lønudgifter, personlig uddannelse, studierejser, deltagelse i ...