Did you mean: Suesue Vale Au ?

www.palemene.ws/new/wp-content/uploads/09.Maiden%20Speeches/PALEMENE.02.pdf

vale po ua ou suesuevale i lea itu po ua faailoga tagata ia. Pai ma Lafai, a e na ...... po o penei o lo o fau ai pea ma tele ai le manu‟ainiu, faapea foi i niu, o le ...