en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Gaelic_punk

Scottish Gaelic Punk is a subgenre of punk rock in which bands sing some or all of their music ... Na Gathan playing at the first Gaelic punk gig at the National Mod fringe, October 2008. ... The Gaelic punk band Mill a h-Uile Rud were featured in the BBC arts documentary ... "Ceòl Gàidhlig Mar Sgian Nad Amhaich" (2006).

en.wikipedia.org/wiki/Gaelic_music

Gaelic music is an umbrella term for the folk music of Ireland (see Irish folk music) and of the Scottish Highlands (see Scottish folk music). It has also been used ...

www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?t=2245

Clàr-innse Còmhradh / Discussion Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, ... all over the world, and the decline of the Gaelic culture in Scotland. ... The Carolinas became the magnet for thousands of Gaelic Scots in the ...

www.open.edu/openlearn/languages/more-languages/canan-nan-gaidheal/content-section-0

... ri Gàidhlig na h-Èireann agus Gàidhlig Eilean Mhanainn agus sgapadh nan ... ri beatha na h-Alba a thaobh litreachas, ealain, ceòl, dannsa agus spòrs is cur- ...

www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/gaidhlig.html

Ceòl - mòdan is féisean - cùrsaichean - amhrain - téipichean is CDs ... Gaelic classes worldwide; Stuth ionnsachaidh air an Eadar-lìon - Gaelic lessons online ... iGaidhlig.net - a h-uile seòrsach fiosrachadh mu dheidhinn coimpiutaireachd sa ... Gaelic-L agus a chàirdean - co-labhairtean phost-dealain airson na Gàidhlig.

gaelic.co/love-proverb

Feb 13, 2019 ... Specifically, one of the most well-known Scottish Gaelic proverbs: “Thig crìoch air an t-saoghal, ach mairidh gaol is ceòl” (The world will end, ...

www4.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol2/2_3/newton_2_3.html

Jul 7, 2003 ... Periodicals document the contemporary Gaelic world and provide a valuable resource for ..... Fhuair e sin is biadh is cuid na h-oidhche agus gach caoimhneas eile a b' ..... Tha a' Ghàidhlig gann ann an ainmean gach ealain, gach ..... air Comunn ùr Gàidhlig a chur air chois a chumas suas cànain, ceòl agus ...

www.bbc.co.uk/radionangaidheal

Gaelic radio, Radio nan Gàidheal, naidheachdan, ceòl, spòrs, còmhradh, news, music, sport, ... Na colbhan le Dòmhnall Ruadh is John Neil Dòmhnallach .... A' comharrachadh ceud bliadhna bho thachair tubaist uabhasach na h-Iolaire. ... Earth · Na h-Ealain · Make It Digital · Taster · Local · Tomorrow's World · Tbh · Rèidio.

www.glasgowlife.org.uk/news/first-projects-announced-for-new-arts-programme-exploring-gaelic-culture

Jan 23, 2019 ... New Gaelic Arts programme GUIR announces first projects. ... it will be an entity trying to find its place in this modern Anglo-centric world. ... Pìosan a bhios a' gabhail a-steach gnìomhadh, dannsa, ceòl agus ealain dhidseatach a' ... do luchd-ealain agus thig e gu ceann le bhith roinn na h-obrach ann an ...