gd.wikipedia.org/wiki/R%C3%ACoghachd_na_h-Alba

Bha Rìoghachd na h-Alba (Beurla Ghallda: Kinrick o Scotland) 'na stàit ... taic is cothrom taisbeanaidh dha na h-ealain cuideachd san t-siathamh linn deug gus an deach ..... At least from the accession of David I, Gaelic ceased to be the main .... helped integrate Scotland into a wider European scholarly world and would be  ...

www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?t=2245

... Còmhradh / Discussion Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, ... all over the world, and the decline of the Gaelic culture in Scotland.

www.glasgowlife.org.uk/libraries/glaschu-be%C3%B2/gaelic-arts-ealain-g%C3%A0idhlig

Gaelic Arts within Glasgow Life - Ealain Gàidhlig Glaschu Beò. Gaelic events at Festival 2018 Gaelic Arts Strategy - Ro-innleachd na h-Ealain Gàidhlig. Back to ...

www.colmcille.net/en/links/index.php

Ainmean-Àite na h-Alba - Gaelic Place-Names of Scotland ... Doras na h-Ealain Gàidhlig - Gaelic Arts Portal. Ealaín na Gaeltachta - Arts in Gaeltacht.

www.jstor.org/stable/25832830

first related to one of the most famous landmarks in Gaelic lexicography, Edward ... Sean Duffy, 'The Bruce brothers and the Irish Sea world, 1306?29',. CMCS .... riribh agus mire na h-ealain', Gairm, 154:140-46, and 156:338-46, where he tries  ...

braw.media/gaelic-around-the-world

Help make the first interactive Gaelic map of the World. Add a map marker and ... Tha mi nam neach-ealain proifeasanta. Fiosrachadh ..... Stuart: Tha gaol agam air Gàidhlig na h-Alba a chionn s gur e cànan dìreach àlainn a tha ann. Currently  ...

www.poileasaidh.celtscot.ed.ac.uk/Gaelbibur.pdf

Leasachadh Polasaidh agus Ro-innleachd do Ghàidhlig na h-Albann Nuaidh: ..... 'Cruthachadh is cleachdadh: ceistean air planadh cànain agus na h-ealain. Ghàidhlig', in ..... Globalising English World', in McCoy with Scott 2000, 144-55.

www.nls.uk/media/1093350/2012-2017-nls-gaelic-language-plan.pdf

Jun 25, 2012 ... Date approved by Bord na Gaidhlig: 11 December 2012 .... the Scottish national record come to NLS from all over the world, not only Scotland (see diagram below). These figures ...... Doras na h-Ealain Gàidhlig. Gaelic Arts ...

www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/gaidhlig.html

Clasaichean air feadh an t-Saoghail - Gaelic classes worldwide; Stuth ionnsachaidh air an Eadar-lìon ... iGaidhlig.net - a h-uile seòrsach fiosrachadh mu dheidhinn coimpiutaireachd sa Ghàidhlig; Sràcan air a' ... Gaelic-L agus a chàirdean - co-labhairtean phost-dealain airson na Gàidhlig ..... Comhairle Ealain na h-Alba.