Web Results

www.duurzaambedrijfsleven.nl/future-leadership/22071/90-bedrijven-en-organisaties-stel-sdgs-centraal-in-regeerakkoord

Lidl start bouw duurzaam distributiecentrum in Oosterhout ... Het centraal stellen van de SDG's maakt de Nederlandse economie concurrentiekrachtiger en draagt bij aan een betere maatschappij. ... Light for the World, Max Foundation, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), ...

www.duurzamedinsdag.nl/Ideeen-in-de-koffer/Historie-ideeen/Bekijk-alle-ideeen-2017

Nederland heeft een ambitieuze doelstelling m.b.t. de duurzame energie transitie ..... steeds minder plekken en materiaal om hun nesten te kunnen bouwen. ... voeren op het gebied van milieu, onze maatschappij en duurzame economie .... Solar Team Eindhoven will participate in the World Solar Challenge every two years ...

www.duurzamestudent.nl/2011/09/20/duurzame-studies-een-overzicht

20 sept 2011 ... Milieu- en maatschappijwetenschappen, Universiteit Utrecht ... Development and policies in a globalising World, Wageningen Universiteit

www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/financiering/opkomende-markten-en-ontwikkelingslanden

Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel mogelijkheden en kansen over de grens, ook in opkomende markten en ontwikkelingslanden. ... Bouw van een dam in Afrika ... te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij. Lees verder · Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/Whitepaper%20natuur%20milieu%20duurzaamheid%20en%20onderwijs%20.pdf

Voor u ligt een 'white paper' rond het thema natuur, milieu en duurzaamheid. .... 3 http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/esd- .... leefbaarheid, consumentengedrag, gezondheid, duurzaam bouwen en wonen. ...... De school moet een afspiegeling zijn van de maatschappij die Nederland wil.

www.meerlandbouw.nl/duurzaam-bouwen

Milieu, ecologisch en duurzaam bouwen. ... heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij.

www.haafkes.nl/slimmer-bouwen/duurzaam-bouwen

14 dec 2016 ... Duurzaamheid is voor Haafkes niet nieuw, maar juist vanzelfsprekend. ... groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu.

www.heinekennederland.nl/-/media/websites/heineken-nederland/pdf/duurzaamheidsverslag-2014.ashx

11 juni 2015 ... kwaliteit, plezier en respect voor mens, maatschappij en milieu, aansprekende merken kunnen blijven bouwen en een nog mooier bedrijf ...

www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-sustainable-development-goals-in-nederland_1798.pdf

De implementatie van de SDG's in Nederland kan voortbouwen op bestaande doelstellingen, beleidsprogramma's ... de toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid. .... These are universal goals and targets which involve the entire world, developed and developing ..... Afhankelijk van de ervaren urgentie in maatschappij.