Web Results

en.wikipedia.org/wiki/Dagens_N%C3%A6ringsliv

Dagens Næringsliv (Norwegian for "Today's Business"), commonly known as DN, is a Norwegian newspaper specializing in business news. As of 2015, it is the third largest newspaper in Norway. ... World Association of Newspapers. Paris.

no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ringslivet_i_Norge

Næringslivet i Norge består av selskaper og bransjer som tilsammen bidrar til landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Norges BNP er det 23. høyeste i hele verden ...

www.innovasjonnorge.no/static/innsats/no/html/nr-1-2014/tema/hva-mener-du/index.html

Norsk næringsliv vil møte enda tøffere global konkurranse. Jeg mener utviklingen vil preges av at kunnskapsbasert teknologi gjør oss konkurransedyktige.

snl.no/n%C3%A6ringsliv_i_Norge

22. jul 2014 ... Av Norges samlede areal er nesten 31 prosent produktivt land, det vil si dyrket mark, som utgjør 3,6 prosent, og produktiv skog, som utgjør 27 ...

www.ssb.no/innov

30. aug 2017 ... Undersøkelsen om innovasjon i næringslivet måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling innenfor områdene produkter (varer og ...

snl.no/Norges_konkurransestyrke

21. des 2015 ... Norges konkurransestyrke er hvor god evne næringslivet har til å ... som utarbeides av World Economic Forum, kommer Norge i 2014-15 på 11.

www.dn.no/nyheter/2018/05/31/2046/Morgendagens-naeringsliv/norsk-industri-pa-robotbunnen-i-skandinavia

31. mai 2018 ... Men som nasjon ligger Norge langt etter i robotutviklingen med sine lave robottetthet. Ifølge IFR World Robotics er Norge rangert i verden som ...

www.norway.no/en/usa

For norsk næringsliv ... Norway provides NOK 1.68 billion to UN humanitarian fund (CERF). Sept. 14, 2018 | 'Humanitarian needs worldwide are record high.

innovasjonsbloggen.com/2016/12/16/norsk-naeringsliv-vil-digitalisere-men-ikke-vet-hvordan

16. des 2016 ... Robotic hand, accessing on laptop, the virtual world of information. Concept ... Norsk næringsliv har mye genrell IKT-kompetanse men mangler ...