no.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature

World Wide Fund for Nature (WWF), på norsk kalt WWF Verdens naturfond, er en ... WWF arbeider for å stanse ødeleggelsen av jordas natur og miljø – for å skape ... var bidrag fra medlemmer/faddere og støttespillere innen norsk næringsliv.

snl.no/n%C3%A6ringsliv_i_Norge

20. des 2018 ... Av Norges samlede areal er nesten 31 prosent produktivt land, det vil si dyrket mark, som utgjør 3,6 prosent, og produktiv skog, som utgjør 27 ...

www.mennesket.net/samfunnsfag/arbeid-og-naeringsliv

... reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt ... i det norske arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønn og arbeidsvilkår ...

www.fokuskvinner.no/okonomi-og-naringsliv

Næringslivssatsing utgjør en stadig viktigere del av norsk og internasjonal ... For å høre mer om FOKUS' arbeid med næringslivet, kontakt rådgiver Gunhild ... UN Women and the World Bank unveil new data analysis on women and poverty.

www.innovasjonnorge.no/static/innsats/no/html/nr-1-2014/tema/hva-mener-du/index.html

Tema: 10 ÅRS-PERSPEKTIVER PÅ NORSK NÆRINGSLIV ... Utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum / Foto: Jannecke Sanne Normann ... til hvordan vi kommuniserer, hvordan vi arbeider og tilgjengelighet generelt.

www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/csr/stm10_2008-2009-kortversjon_web.pdf

Toneangivende bedrifter og næringslivets organisasjoner i Norge har gjennom flere år prioritert arbeidet med samfunnsansvar. Arbeidslivets organisasjoner har  ...

innovasjonsbloggen.com/2016/12/16/norsk-naeringsliv-vil-digitalisere-men-ikke-vet-hvordan

16. des 2016 ... Robotic hand, accessing on laptop, the virtual world of information. Concept of artificial. Norsk næringsliv har mye genrell IKT-kompetanse men mangler ... Bedriftene er alle nivåer fra papir og manuelt arbeid til digitalisert og ...

www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2000-2001/inns-200001-230/4

Norsk næringsliv må derfor sikres konkurransedyktige rammebetingelser. ... Regjeringen legger stor vekt på arbeidet med å få i gang en ny bred runde i Verdens ... IMD hvert år utarbeider rapporten "World Competitivness Yearbook" som ...

www.spekter.no/Global/Rapporter/Kvinners_veier_til_topps_i_norsk_n%C3%A6ringsliv_2017.pdf

For eksempel plasserer World Economic Forum i 2016 Norge som nummer 3 ... lik lønn for likt arbeid, nummer tretten når det gjelder kvinners yrkesdeltakelse, ...