no.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature

World Wide Fund for Nature (WWF), på norsk kalt WWF Verdens naturfond, er en ... WWF arbeider for å stanse ødeleggelsen av jordas natur og miljø – for å skape ... var bidrag fra medlemmer/faddere og støttespillere innen norsk næringsliv.

www.innovasjonnorge.no/static/innsats/no/html/nr-1-2014/tema/hva-mener-du/index.html

Hva er den viktigste endringen i norsk næringsliv de siste ti årene, og hva vil prege ... Utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum / Foto: Jannecke ... til hvordan vi kommuniserer, hvordan vi arbeider og tilgjengelighet generelt.

www.fokuskvinner.no/okonomi-og-naringsliv

Næringslivssatsing utgjør en stadig viktigere del av norsk og internasjonal ... For å høre mer om FOKUS' arbeid med næringslivet, kontakt rådgiver Gunhild ... UN Women and the World Bank unveil new data analysis on women and poverty.

www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/vil-ha-naringslivet-pa-barrikadene-for-global-utvikling

16. feb 2017 ... Det mobiliseres for et bærekraftig næringsliv. ... som skal arbeide for et mer bærekraftig næringsliv er et av målene til den tidligere FN-toppen. ... DNV GL ( tidligere kjent som Det Norske Veritas) er et av selskapene som har ...

www.estatevest.no/et-byrad-i-utakt-med-innbyggere-og-naeringsliv

12. sep 2018 ... Eiendomsretten står sterkt i Norge, og vern om eiendomsretten er et av våre ... Reguleringsarbeid skal forankres i overordnet planstrategi og ...

innovasjonsbloggen.com/2016/12/16/norsk-naeringsliv-vil-digitalisere-men-ikke-vet-hvordan

16. des 2016 ... Robotic hand, accessing on laptop, the virtual world of information. Concept of artificial. Norsk næringsliv har mye genrell IKT-kompetanse men mangler ... Bedriftene er alle nivåer fra papir og manuelt arbeid til digitalisert og ...

snl.no/n%C3%A6ringsliv_i_Norge

22. jul 2014 ... Av Norges samlede areal er nesten 31 prosent produktivt land, det vil si dyrket mark, som utgjør 3,6 prosent, og produktiv skog, som utgjør 27 ...

www.norway.no/en/canada/for-nordmenn/norsk-naringsliv-i-canada

Norsk næringsliv i Canada ... Team Norway. Norske ... Næringslivets samfunnsansvar i Canada. Norske selskaper .... VFS Global visa center: 1-866- 978-5904.

www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2000-2001/inns-200001-230/4

Norsk næringsliv må derfor sikres konkurransedyktige rammebetingelser. ... Regjeringen legger stor vekt på arbeidet med å få i gang en ny bred runde i Verdens ... IMD hvert år utarbeider rapporten "World Competitivness Yearbook" som ...