sq.wikipedia.org/wiki/Biznesi_elektronik

Biznesi elektronik, i njohur si e-commerce ose eCommerce, konsiston në ... ose e shërbimeve duke përdorur WWW (World Wide Web) duke përdorur servera të ...

www.worldbank.org/sq/news/press-release/2017/10/31/doing-business-2018-kosovo-among-top-ten-reformers-in-the-world

31 Tetor 2017 ... Doing Business 2018: Kosovo Among Top Ten Reformers in the World.

www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/31/doing-business-2018-kosovo-among-top-ten-reformers-in-the-world

Oct 31, 2017 ... Pristina, October 31, 2017 — Kosovo is among the top 10 economies worldwide with the most notable improvement in doing business reforms, ...

www.bankacredins.com/index.php/sherbime/karta/visa/karta-visa-business

Karta Visa Business. slider1-image-01. Tashmë në CREDINS bank bizneset mund të përdorin Kartën e Kreditit për të gjitha shpenzimet që u nevojiten.

www.bankacredins.com/index.php/sherbime/biznesi/e-commerce

Klientët mund të blejnë produkte/shërbime që biznesi shet duke kryer pagesën me kartë direkt në faqen e internetit të biznesit. Tek web-site i biznesit do të ...

www.teb-kos.com/en/index.php/per-biznes/kanalet-e-sherbimeve/biznes-e-banking

Business E-banking. Kartela Starcard — një kartelë, shumë përfitime. Our aim is to help you manage your banking in the most efficient way. That is why we have ...

www.teb-kos.com/en/index.php/per-biznes/kartelat-biznes/debit-kartela-visa-biznes

You can use it for instant access to your available funds in VISA branded ATMs all over the world. It can also be used to access agreed overdraft funds on your ...

www.dogana.gov.al

Biznes. Procedurat Doganore · Përllogaritje detyrimesh doganore · Akciza · Mbrojtja e pronësise intelektuale · Kontrollet doganore · Ankimimi ndaj Vendimeve ...

www.slideshare.net/Menaxherat/e-biznesi-ligjerata-kap-1-5

6 Shkurt 2010 ... Dr.Ilir Doçi - E-biznesi Kapitulli 1-Kuptimi i përgjithshëm Në fund ..... Përdor teknologjitë e internetit, si World Wide Web (më tutje – web) për të ...