Web Results

curlie.org/World/T%C3%BCrkmen%C3%A7e

Feb 6, 2018 ... Subcategories 15. Regional. 18 · Alyş-beriş. 1 · Biznes. 11 · Habarlar. 2 · Jemgyýet. 4 · Kompyuter. 2 · Maglumat çeşmeleri. 7 · Medeni-dynç alyş. 1 · Öý. 0 · Oýun. 0 · Saglyk. 2 · Sport. 1 · Sungat. 2 · Ylym. 1 · Syýahat. 0 ...

turkmen.webonary.org/en

abraýa:braýnesteem, respect, honour, prestige, (good) reputationabraýa eýe bolmakto be keeper of one's own reputationTürkmen atlarynyň dünýäde uly abraýy bar.Turkmen horses are esteemed around the world.abraýyny dökmekto discreditabraýdan aýyrmakcomp.to disgraceOl ogurlyk edip, tutuş maşgalamyzy  ...

www.turkmenistan.gov.tm/_tmt

Türkmen diplomatlarynyň hünär baýramyna bagyşlanyp, DIM-niň, şeýle hem ýurdumyzda ýerleşýän ilçihanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda däbe öwrülen sport ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berlişi ýaly, 3х3 görnüşde basketbol ýaryşy Halkara ...

turkmenportal.com/tm/blog/tazelikler/ylym-we-tehnika

I türkmen-hytaý ylmy-innowasiýa forumy öz işine başlady. 12 Oktýabr 2017. 1189 . Paýtagtymyzda “Innowasiýalar, täze tehnologiýalary we olary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly I Türkmen-hytaý ylmy—innowasiýa forumy açyldy. Ol Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň Ylym ...

zamanturkmenistan.com

Geljegiň taksileri · Ylym we Tehnologiýa 2018-02-05 .... 1 MILLIARD GEZEK · Kino sungaty 2018-01-08. DS-dunya-syyahat-16-1. Hoshwagt-+-2018-+-nomer+ 7 · SAP--2018-+ · AKIRA_2018-+-5 · AWTO--RENK--2018 · Jahan-ELEKTRONIK- -8-1--2018 · mb · SAADA-Syyahatcylyk-karhanasy-2018 · mt · LETAFET--N-1-- 2018 ...

www.trt.net.tr/turkmen/content/Trt-Telewideniye

TRT WORLD batyrgaý we ynsanperwer bähbitleri ileri tutýan düşünje bilen ýaýlymlaryny dowam etdirýär. ... nemes, fransuz, rus we türk 5 dilde dünýa tanyşdyrýan TRT Belgesel ýaýlymy taryh, jemgyýet, tebigat, daşky gurşaw, sport, medeniýet we sungat, ylym, tehnologiýa barada dokumental filmleri ýaýlyma berýär.

www.trt.net.tr/turkmen/turk-dunyasi/2016/10/24/asgabatda-dunya-turkmenlerinin-khikh-maslahaty-gecirildi-596130

24 Eki 2016 ... Şu gün türkmen paýtagtynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХIХ maslahaty boldy. ... boýunça örän köp dürli häsiýete eýe boldy. Ylym we bilim, medeniýet we sungat, telekeçilik ýaly ugurlar boýunça gatnaşyklar has işjeňleşdirildi. DTYB Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyny ...

www.tfeb.gov.tm/taezelikler-we-wakalar

Häzirki wagtda türkmen tarapynyň tagallalary esasynda BMG-niň çäklerinde ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça täze hukuk we ..... Döwlet Baştutanymyz bilim ministri wezipesine häzirki döwürde Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy ...

www.trt.net.tr/turkmen/aktual-meseleler/2015/11/30/mary-turki-dunyasinin-medeni-paytagty-uylynyn-netijeleri-395761

30 Kas 2015 ... Orta asyrlarda Merw öz baý kitaphanalary bilen tanalyp, olar ylmyň täsirli merkezleri bolupdyr we adamzadyň ylym biliminiň genji-hazynasyna mynasyp goşandyny goşupdyr. ... Asyrlar geçse-de türkmen halkynyň beýik medeni mirasy ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň täze nesilleri tarapyndan aýawly saklanýar.