Web Results

uk.tmembassy.gov.tm/tk

... söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere ... "Amul-Hazar" Halkara rallisi - "Türkmen Desert Race 2018" .

turkmen.webonary.org/en

Turkmen horses are esteemed around the world.abraýyny dökmekto discredit abraýdan .... Open the door.2reveal, discoverYlym tebigat syrlaryny açýar.

gollanma.com/kitaphana

Biz bu ýerde siziň bilen türkmen çeper eserleriniň elektron görnüşleri (.pdf, .epub we .jar ... Ýokary okuw mekdepleri üçin usuly gollanma – Aşgabat: Ylym, 2008.

turkmenportal.com/tm/blog/tazelikler/ylym-we-tehnika

7 Nis 2018 ... Ministrler Kabinetiniň 6-njy aprelde geçirilen mejlisinde türkmen döwletiniň Baştutanyna 2018 — 2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini ...

photos.state.gov/libraries/turkmenistan/868986/pdf/EnglishTurkmenEnglishDictionary.pdf

Şu sözlük inlis dilinde gepleıänler üçin, hem-de türkmen dilinde gepleıänler üçin ... Mysal getirilen sözlemler sözlügiň diñe türkmençe-inlisçe böleginde getirilıär.

www.turkmenistan.gov.tm/_tmt

Nepalda taekwondo boýunça türkmen ussatlary altyn medallary gazandylar ... Türkmen türgenleri jiu-jitsu boýunça Aktau (Gazagystan) şäherinde tamamlanan  ...

gyzgyn.e-dostluk.com/54/turkmenistandaky-dowlet-uniwersitetlerin-yyllyk-nyrhnamasy

Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti - 4700 manat(1650 Dollar) [ AŞGABAT ŞÄHERI] - Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti - 4700 ...

science.gov.tm/projects/pes/tm/north_america3.htm

Since World War II, U.S. higher education has been engaged in a process of « massification,» that is, expanding to serve students from all walks of life. Motivating ...

www.tfeb.gov.tm/taezelikler-we-wakalar

Ýokary derejede geçirilýän nobatdaky türkmen-özbek duşuşygy dostluk we hoşniýetli ..... Soňra “Guinness World Reсords” kompaniýasynyň resmi wekili Şeýda ..... «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion ...