openaccess.thecvf.com/content_eccv_2018_workshops/w27/html/Zhu_VisDrone-DET2018_The_Vision_Meets_Drone_Object_Detection_in_Image_Challenge_ECCVW_2018_paper.html

... Ying Li, Yong Wang, Yongtao Wang, Yuanwei Wu, Yue Fan, Yunchao Wei, Yuqin ... Zhiyao Guo, Zichen Song; The European Conference on Computer Vision ...

www.mrs.org/gsa-past

... Pennsylvania State University; Jianhe Guo, The University of Texas at Austin ... Yanbin Li, Stanford University; Yongtao Liu, Oak Ridge National Laboratory ...

slideplayer.com/slide/5014541

ICCINC'2003 1 Janusz Starzyk, Yongtao Guo and Zhineng Zhu Ohio University, Athens. ICCINC' Janusz Starzyk, Yongtao Guo and Zhineng Zhu Ohio University  ...

ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29ST.1943-541X.0001536

Macromodeling of Crack Damage in Steel Beams Subjected to Nonstationary Low Cycle Fatigue. Show less Show all authors. Yongtao Bai, A.M.ASCE; ...

video.toggle.sg/en/video/series/rhapsody-in-blue/ep14/484458

Mar 30, 2017 ... 24 year - old Ding Yirou (Jessica Liu) was about to marry 40 year - old pilot Guo Yongtao (Chen Hanwei) when he died from a hit - and - run ...

english.gibh.cas.cn/iocb/rp/CaiQian

Research Assistants: Jianguang Liu, Haoqiang Liang, Dan Liu, Yongtao Gao. ... Kang, Sanmao; Guo, Ming; Leopold, Lance; Yang, Dajun; Wang, Shaomeng.

www.moles.washington.edu/phd/current-students

Jiajie Guo graduated with a BS in Macromolecular Materials and Engineering ..... Zhiyong Guo, Wei Yuan, Mengya Kong, Yulai Liu, Yongtao Liu, Yilin Gao, Wei ...

www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.03228/full

Jiang, D., Weidner, J. M., Qing, M., Pan, X. B., Guo, H., Xu, C., et al. ..... Citation: Zhao X, Li J, Winkler CA, An P and Guo J-T (2019) IFITM Genes, Variants, ... Wei Qian, Xiaoqin Wei, Kelei Guo, Yongtao Li, Xian Lin, Zhong Zou, Hongbo Zhou ...

people.duke.edu/~tgsweb-sa/graduate-faculty/duke-graduate-faculty-list.html

Full, Yongtao (Grant), Guan, Assistant Professor, Biostatistics and Bioinformatics. Term, Farshid ... Full, Tong, Guo, Assistant Professor, Business Administration.