Did you mean: Zuo Jie Xie ?

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6225908

Nov 5, 2018 ... ... Ming Xu,2,* Chuan-Bao Cui,1 Peng-Hai Wei,1 Shu-Zhi Wu,1 Zuo-Jie Cen,1 Xing-Xing Meng,1 Qiong-Guang Huang,1 and Zhi-Chun Xie1 ...

journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1548512917740446

Nov 1, 2017 ... Zhuojie Xie is a Major at Unit 95478 of People's Liberation Army. He received the Master's degree in Armament Science and Technology in ...

bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-12-S5-I1

Dec 23, 2011 ... Ke ZhangEmail author,; Mehdi Pirooznia,; Hamid R Arabnia,; Jack Y Yang,; Liangjiang Wang,; Zuojie Luo and; Youping DengEmail author.

www.mdpi.com/1424-8220/18/1/66

Dec 28, 2017 ... Wei Meng 1,2,3,* , Quan Liu 1,2. , Sheng Q. Xie 1,3. and Ming Yang 4. 1. School of Information Engineering, Wuhan University of Technology, ...

casetext.com/cases/9cir/9cirapp/2013/11

... insert_drive_fileZuo Jie Xie v. Holder · insert_drive_fileLima-Lima v. Holder · insert_drive_fileJones v. Las Vegas Valley Water Dist. insert_drive_fileGabriel v.

www.cs.utexas.edu/users/chunzhi

Chunzhi Su, Natacha Crooks, Cong Ding, Lorenzo Alvisi and Chao Xie ... Zhengping Qian, Yong He, Chunzhi Su, Zhuojie Wu, Hongyu Zhu, Taizhi Zhang,  ...

dl.acm.org/citation.cfm?id=1526816

Apr 20, 2009 ... Yu Zheng , Lizhu Zhang , Xing Xie , Wei-Ying Ma, Mining correlation ...... Fei Wu , Zhenhui Li , Wang-Chien Lee , Hongjian Wang , Zhuojie ...

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.200600578

Sep 26, 2006 ... This work was supported by the Beijing China Power Battery Corporation. The authors appreciate the financial support of the science and ...

link.springer.com/article/10.1007/s11432-014-5114-8

May 6, 2014 ... Authors; Authors and affiliations. AiDa Bao; HaiYang Mao Email author; JiJun Xiong Email author; ZhuoJie Chen; Wen Ou; DaPeng Chen.