Web Results

id.wikipedia.org/wiki/Arkeologi

Arkeologi, berasal dari bahasa Yunani, archaeo yang berarti "kuno" dan logos, " ilmu". Nama alternatif arkeologi adalah ilmu sejarah kebudayaan material.

www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/arkeologisk-metod-och-kunskapsuppbyggnad

26 nov 2013 ... Arkeologi. En arkeologisk undersökning (utgrävning) syftar till att på ett vetenskapligt sätt ta reda på fakta om fornlämningen. Under fältarbetet ...

katalog.uu.se/orginfo/?orgId=HH3

Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

www.idesam.umu.se/om/amnen/arkeologi

Arkeologi. Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, ...

www.umu.se/utbildning/kurser/arkeologi-a-internetkurs

Om kursen. En nätbaserad kurs som ger huvuddragen i materiell kultur, samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i Norden. Kursen ger ...

www.uio.no/studier/program/arkeologi-konservering

Arkeologi og konservering (bachelor). Hvordan kan vi forstå spor etter kulturer som er dekket til gjennom århundrer? Hvordan kan vi hindre at kulturminner blir ...

www.uib.no/studieprogram/BAHF-ARK

Arkeologi er vitskapen om menneske og samfunn frå den eldste forhistoria fram til nyare tid. Arkeologistudiet i Bergen er internasjonalt anerkjent for å vere eit av  ...

www.ntnu.no/studier/mark

Masterprogram arkeologi skal gi deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for  ...

www.uib.no/studieprogram/MAHF-ARK

Masterprogrammet i arkeologi er eit toårig studium som byggjer på bachelorgraden, med ei spesialisering i arkeologi på minimum 90 studiepoeng.