Web Results

utdanning.no/utdanning/vgs/ELELE1----

Vil du vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin eller et sikringsskap? Er du interessert i ny teknologi og installasjon og vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer? Da kan elektrofag være riktig for deg.

utdanning.no/yrker/beskrivelse/elektrofagarbeider

Elektrofagarbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektrofaglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer. Mulighetene for å jobbe innenfor elektrofaget er mange, og elektorfagarbeideryrket spenner vidt. Det er gode muligheter for å spesialisere seg innenfor en ...

www.vilbli.no/nb/nb/no/elektrofag/program/v.el

Elektrofag.

www.elektrofag.info/utdanning

Generelt om utdanningen innenfor elektrofaget. Utdanningen innenfor elektrofaget leder fram til en rekke forskjellige yrker og består hovedsaklig av to deler, en udanningsdel som gjennomføres i skolen for de fleste fag VG1 og VG2 ( og for noen fag også VG3) Etter dette så følger også vanligvis en læretid i bedrift på to eller ...

elektrofag.info

Elektrofag.info er ment å skulle være et websted der man kan hente ut kunnskapsressurser for elektrofaget på en hurtig og enkel måte, ut i fra prinsippet "verktøykasse på nett". Nytt: Stjerne trekantvenderen skal nå ha en vesentlig bedre beskrivelse. Feil i styrestrøms- skjemaet er nå rettet opp. Nytt: udl.no Meget nyttig ...

www.udir.no/kl06/EL

For å se overgangsordninger og kryssløp, se vilbli.no. (S). Opplæring i skole. (B). Opplæring i bedrift. Utdanningsprogramkode : EL. 1. år. 2. år. 3. år. 4. år. 5. år. Yrkesbetegnelse. Elektrofag (S) - 1. år Se læreplaner og timetall · Automatisering (S) - 2. år Se læreplaner og timetall · Automatiseringsfaget (S) - 3. år Se ...

pedent.no/undervisningsopplegg/hms-begrepet-i-elektrofaget

Her bruker vi pedagogisk sol i HMS-undervisninga. Tema for dette undervisningsopplegget er HMS-begrepet i elektrofaget. Pedagogisk sol fra konfluent pedagogikk er anvendt som verktøy. Undervisningen tar utgangspunkt i sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av regelverk. Åpne alle ...

okhi.no/laerlingeplass-innen-elektrofaget

Innen elektrofaget er det et stort spekter av retninger å velge i. Finn lærlingeplass innen elektrofaget i Oppland og Hedmark.

www.skedsmo.vgs.no/aktuelt/nyheter/?article_id=89015

Skolemesterskap i elektrofaget. Publisert: 21.04.2016 / Sist endret: 21.04.2016. Elever fra Skedsmo har deltatt i skolemesterskap i elektrofaget på Nes videregående skole. Onsdag 20 april ble det avholdt skolemesterskap i elektrikerfaget for skolene i Akershus fylkeskommune. Mesterskapet ble avholdt på Nes ...