www.ofel.no

Oppmelding til eksamen. Det er mulig å melde seg opp til eksamen 2 ganger i året. Første anledning er i januar med avleggelse av eksamen i månedskifte ...

elektrofag.info

Elektrofag.info er ment å skulle være et websted der man kan hente ut kunnskapsressurser for elektrofaget på en hurtig og enkel måte, ut i fra prinsippet  ...

www.vilbli.no/nb/nb/no/elektrofag/program/v.el

Du lærerinstallasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer reparasjon av elektrisk utstyr om energiproduksjon og energiforsyning om utvikling a.

okhi.no/laerlingeplass-innen-elektrofaget

Innen elektrofaget er det et stort spekter av retninger å velge i. Finn lærlingeplass innen elektrofaget i Oppland og Hedmark.

www.elfob.no/skoler

Se ELFOBs oversikt over skoler innen elektrofaget. Ikke bare går du rett til spennende og sikre jobber med god lønn, du kan også utdanne deg videre.

utdanning.no/utdanning/vgs/ELELE1----

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag. Dagens samfunn er avhengig av en rekke elektriske systemer som må fungere. Systemer som leverer elektrisk ...

www.eosor.no

29. okt 2018 ... Eosør er Sørlandets opplæringskontor for elektrofaget, og er din støttespiller gjennom hele lærlingtida. Lærling i energimontørfaget hos Otera ...

www.seas24.no

Vi er et solid firma som har vært i elektrobransjen i over 65 år, helt siden Martin Sunde startet firmaet i 1946. De ansatte har lang erfaring og høy kompetanse ...

pedent.no/undervisningsopplegg/hms-begrepet-i-elektrofaget

Her bruker vi pedagogisk sol i HMS-undervisninga. Tema for dette undervisningsopplegget er HMS-begrepet i elektrofaget. Pedagogisk sol fra konfluent ...