Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Svenska_kyrkans_f%C3%B6rsamlingar

Detta är en lista över Svenska kyrkans församlingar i alfabetisk ordning den 1 januari 2017. ... Noteras bör att listan bara omfattar Svenska kyrkans församlingar .

sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Svenska_kyrkans_f%C3%B6rsamlingar_i_G%C3%B6teborgs_kommun

Lista över församlingar i Göteborgs kommun. Dessa 37 (2006) församlingar bildar den kyrkliga samfälligheten som vanligtvis går under namnet Svenska kyrkan ...

sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_kyrkans_f%C3%B6rsamlingar

Artiklar i kategorin "Svenska kyrkans församlingar". Följande 9 sidor (av totalt 9) finns i denna kategori. Lista över Svenska kyrkans församlingar · Lista över ...

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Forsamlingar

Svenska kyrkans indelning i församlingar. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med drygt 1 100. SCB kan dock ...

www.svenskakyrkan.se/lundsstift/forsamlingar

19 apr 2017 ... I Lunds stift finns 166 församlingar. Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan därför att det är där människor samlas ...

hiski.genealogia.fi/seurakunnat/mini1r.html

... 29 Gamla kapell m.m. · 23 Sjukhus · 32 Förenta Staterna (Suomi Synod) · 33 Oklara. Välj område eller grupp till vänster eller ett område från kartan.

www.helsingforsforsamlingar.fi

Nyheter Evenemang Församlingar Kyrkor i Helsingfors Begravningsplatser Dop Äktenskap Begravning Gemensamt svenskt arbete Gemensam förvaltning ...

www.helsingforsforsamlingar.fi/index/forsamlingar.html

Helsingfors församlingar. Det finns tre svenska och 18 finska evangelisk- lutherska församlingar i Helsingfors: Johannes församling · Matteus församling.

www.nemo.nu/namn/sfgt

Här finns alla Sveriges kyrkliga församlingar från äldsta tid. Dessutom regementen, slott, fängelser, barnbördshus o. likn. som hade folkbokföring. Det har blivit 4 ...