Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Kristna_kommuniteter

Kristna kommuniteter betecknar en form av gemenskap eller organisation där deltagarna samlas kring gemensamma intressen. Ofta finns det på samma sätt som i kloster någon form av löften att leva efter eller ett arbete för gemensamma frågor. Detta brukar med ett klassiskt ord kallas för kommunitetens "regel". Det har ...

kommuniteter.se

Hem för kommuniteter, kollektiv, kloster, husförsamlingar, storfamiljer och andra alternativa kristna gemenskaper.

www.svenskakyrkan.se/kloster-och-kommuniteter

16 maj 2017 ... Inom Svenska kyrkan finns kloster och kommuniteter av olika tradition. Deras aktivitet varierar, men flera anordnar med jämna mellanrum retreater, kurser och försäljning av olika slag.

www.dagen.se/dokument/1.367521

18 jun 2015 ... Här finns några av Sveriges kommuniteter. ”Vi vill vara en bönegemenskap och uppmuntra varandra för engagemang i rättvisefrågor på olika sätt”, säger Ellen Skånberg i Brandbergs-kommuniteten i Haninge, Stockholm.

helapingsten.com/2016/12/27/valkommen-till-sammankomst-for-kristna-kommuniteter-2017

27 dec 2016 ... Flera av oss som skriver här på Hela Pingsten arrangerade förra året Sammankomst för kristna kommuniteter och gemenskaper. Det blev en riktigt lyckad helg med inspiration, relationsbyggande och gott käk :) 2017 arrangeras helgen av kommuniteten Senapskornet i Luleå och vi kan verkligen ...

www.dagen.se/dokument/1.367528

18 jun 2015 ... Hippierörelsens kommuniteter, storfamiljer och kollektiv var en samhällstrend som även inspirerade kristna. Nu kan trenden vara på väg tillbaka, inte minst i kristna kretsar. De nya kommuniteterna står inför en stor utmaning – att hålla långsiktigt.

www.dagen.se/dokument/1.367594

18 jun 2015 ... Kommuniteter. En kristen kommunitet kan definieras som en gemenskap som överlåter sig till en gemensam livsregel och/eller livsrytm i Jesus efterföljd. Ett sätt att förtäta det kristna livet i gemenskap. Termen kommunitet är ett vitt begrepp som rymmer både geografiskt närboende gemenskaper som ...

www.dagen.se/livsstil/1.105181

21 nov 2013 ... I hela världen har det på senare tid växt fram kristna kollektiv och kommuniteter. I USA kallas rörelsen för New Monasticism. Till skillnad från kollektivvågen på 1970- och 1980-talen är dagens rörelse inte en del av en tidsanda, utan genuint kristen och inspirerad av den tidiga kyrkan. Den är inte heller ute ...

www.synonymer.se/sv-syn/kommunitet

Där grundade hon en kommunitet i nära samarbete med jesuiterna. Snarare har jag erfarit att när kommuniteterna krymper så håller man ändå fast vid den liturgi och den musik man redan kan eftersom en krympande kommunitet inte har resurser att förändra varken liturgi eller musik. Det krävs antingen ett kloster som  ...