Web Results

en.wikipedia.org/wiki/Luxembourgish

Luxembourgish, Luxemburgish or Letzeburgesch (/ˌlɛtsbɜːrˈɡɛʃ, -sə-/ or /ˈl ɛtsˌbɜːrɡɪʃ, -sə-/) (Luxembourgish: Lëtzebuergesch) is a West Germanic ...

lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABtzebuergesch

D'Lëtzebuergesch gëtt an der däitscher Dialektologie als ee westgermaneschen, mëtteldäitschen Dialekt aklasséiert, deen zum Muselfränkesche gehéiert.

www.omniglot.com/writing/luxembourgish.htm

Luxembourgish (Lëtzebuergesch). Luxembourgish is a West Germanic language spoken by about 400,000 people in Luxembourg (Lëtzebuerg), France ...

spellchecker.lu

Orthographie-Korrekturprogramm fir déi lëtzebuergesch Sprooch, mat deem een online, offline an ënnerwee Texter ka schreiwen a korrigéieren.

www.duolingo.com/comment/10500150/Luxembourgish-L%C3%ABtzebuergesch

If you're willing to pay money: there's a professional Luxemburgish teacher on italki! (I found it amusing when I first came across her - I wonder how much in ...

dict.luxdico.com/deu

LËTZEBUERGESCH. a. A. A ... LËTZEBUERGESCH > DEUTSCH · DEUTSCH > LËTZEBUERGESCH; EINZELWORTSUCHE; ÜBER LUXDICO; AUTOREN: ...

www.luxembourg.public.lu/en/le-grand-duche-se-presente/luxembourg-tour-horizon/langues-et-letzebuergesch/index.html

National language: Luxembourgish (Lëtzebuergesch), a Moselle-Frankish dialect belonging to the family of Germanic languages, became the national language ...

termcoord.eu/2015/11/why-letzebuergesch-is-not-an-official-eu-language

Nov 30, 2015 ... Why is Luxembourgish, the national language of the country and symbol of the Luxembourgish identity, not an official EU language?

www.ask.com/youtube?q=l%C3%ABtzebuergesch&v=bICxMxfZbhw
Sep 11, 2007 ... Planet RTL Reportage - Lëtzebuergesch als Friemsprooch - 28.11.2005 Lulling Jérôme Sprooch Lëtzebuerg Schreifweis apprendre ...