Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Pingstr%C3%B6relsen_i_Sverige

Pingströrelsen är en gemenskap av 463 frikyrkoförsamlingar som tillsammans .... Sedan Pingströrelsen blev ett samfund, Pingst Fria Församlingar i Samverkan ...

sv.wikipedia.org/wiki/Pentekostalism

Under 1900-talets första hälft kom emellertid en rad nya pentekostala samfund och rörelser att formeras i olika länder, däribland den svenska pingströrelsen.

www.pingst.se

Välkommen till Pingst. Vi är en del av en världsvid rörelse med omkring en halv miljard människor. Sök församling Frågor PINGST LEDARE FLER GENVÄGAR.

www.pingst.se/om-pingst/fakta-och-forskning/historia

Lewi Pethrus och Filadelfia Stockholm fick en samlande funktion bland de ”fria församlingarna” och Pingströrelsen växte fram som en egen friförsamlingsrörelse  ...

www.so-rummet.se/fakta-artiklar/pingstrorelsen

Pingströrelsen räknar också med andedopet. Då kommer den helige Ande över församlingen på samma sätt som den en gång föll över apostlarna i Jerusalem ...

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pingstr%C3%B6relsen

pingströrelsen. pingströrelsen, en karismatisk väckelserörelse, vars anhängare kallas pingstvänner. Sitt namn har rörelsen fått på grund av sin strävan att ...

www.mimersbrunn.se/article?id=6862

11 okt 2006 ... Pingströrelsen Historia Pingströrelsen är den största frikyrkan i Sverige. Rötterna till rörelsen finns i USA från början av 1900-talet. Till Sverige ...

www.mikaelkarlendal.se/2010/05/20/aktenskapssynen-inom-pingstrorelsen-en-reflektion-over-en-stockholmspastors-predikningar

20 maj 2010 ... Några punkter verkar dock ha väckt en del huvudbry, är pingströrelsen på väg att ändra inriktning eller ändra sin syn på äktenskapet?

www.dagen.se/dokument/1.101607

22 nov 2013 ... Pingströrelsen delad om medlemskapet. Medlem i Pingstkyrkan, men inte troendedöpt. För 50 år sedan var den kombinationen otänkbar.