Web Results

sq.wikipedia.org/wiki/Shoq%C3%ABria_Civile

Shoqëria civile apo shoqëria qytetare është tërësia e organizatave dhe institucioneve shoqërore qytetare vullnetare që formojnë themelin e funksionimt të ...

sq.wikipedia.org/wiki/Shoq%C3%ABria_e_hapur_dhe_armiqt%C3%AB_e_saj

Shoqëra e hapur dhe armiqtë e saj është një ese dy vëllimëshe mbi filozofinë politike, shkruar nga Karl Popper. E shkruar gjatë L.II.B., u botua për herë të parë  ...

en.wikipedia.org/wiki/Black_Society_for_Salvation

The Black Society for Salvation (Albanian: Shoqëria e zezë për shpëtim) was a secret Albanian nationalist society established in 1909. Its main task was to ...

acronyms.thefreedictionary.com/Shoq%C3%ABria+Anonime

SHA - Shoqëria Anonime. Looking for abbreviations of SHA? It is Shoqëria Anonime. Shoqëria Anonime listed as SHA.

www.iadk.org/ArkivaeLajmeve/tabid/77/articleType/ArticleView/articleId/531/language/sq-AL/SHOQERIA-CIVILE-DHE-KUPTIMI-I-SAJ.aspx

Shoqëria civile nuk do të ishte asgjë nëse nuk është shumëngjyrëshe dhe gjithëpërfshirëse, si n...

searchworks.stanford.edu/view/5808266

Shoqëria periferike : sociologji e ndryshimit në Shqipëri. Responsibility: Artan Fuga. Uniform Title: Identités périphériques en Albanie. Albanian; Imprint: Tiranë  ...

www.ask.com/youtube?q=shoq%C3%ABria&v=NmsUPqstmg0
Jan 16, 2017 ... Kjo faqe është hapur me qëllim të DAVETIT dhe InshaAllah përfitojmë nga materialet e faqes Pasuesit e Teuhidit që do të postojmë në: ...

shtetiweb.org/2012/09/10/shoqeria-civile

10 Shtator 2012 ... Shoqëria civile është fusha e jetës sociale civile e organizuar, që është vullnetare, gjërësisht e vetmjaftueshme dhe autonome prej Shtetit.

www.opensocietyfoundations.org/explainers/open-society-foundations-albania/sq

Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” e filloi aktivitetin në vitin 1992.