www.acan.eu/?page_id=8571

Bolometr jest to przyrząd do pomiaru energii przenoszonej przez promieniowanie w jak najszerszym zakresie długości fal (intencjonalnie w pełnym zakresie).

www.acan.eu/?page_id=7153

Florence Bascom urodziła się 14 lipca 1845 roku w Williamstown, Massachusetts , USA a zmarła 18 czerwca 1945 roku w Williamstown, Massachusetts, USA.