asemarinews.ir

حجتی نیا با بیان اینکه در زمینه ، زیرساخت هایی که آسیب دیدند همه دستگاهها و ارگانهای شهرستانی و استانی به صورت شبانه روزی همکاری لازم را داشتند افزود؛ شهرستان ...

asemarinews.ir/page/7

این کاروان که از روزهای گذشته وارد استان خوزستان شده است با همراه داشتن پرچم رضوی ، دلهای عاشقان ثامن الحجج را به مشهد الرضا می برند.

asemarinews.ir/page/6

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: هنگام وقوع زلزله امروز در تهران در جلسه بودم و پس از این حادثه هم رئیس جمهور و هم وزیر کشور تماس داشتند و شرایط منطقه و مردم  ...

asemarinews.ir/page/8

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: هنگام وقوع زلزله امروز در تهران در جلسه بودم و پس از این حادثه هم رئیس جمهور و هم وزیر کشور تماس داشتند و شرایط منطقه و مردم  ...

asemarinews.ir/page/3

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: هنگام وقوع زلزله امروز در تهران در جلسه بودم و پس از این حادثه هم رئیس جمهور و هم وزیر کشور تماس داشتند و شرایط منطقه و مردم  ...

asemarinews.ir/page/5

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: هنگام وقوع زلزله امروز در تهران در جلسه بودم و پس از این حادثه هم رئیس جمهور و هم وزیر کشور تماس داشتند و شرایط منطقه و مردم  ...

asemarinews.ir/page/4

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: هنگام وقوع زلزله امروز در تهران در جلسه بودم و پس از این حادثه هم رئیس جمهور و هم وزیر کشور تماس داشتند و شرایط منطقه و مردم  ...

asemarinews.ir/page/2

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت: هنگام وقوع زلزله امروز در تهران در جلسه بودم و پس از این حادثه هم رئیس جمهور و هم وزیر کشور تماس داشتند و شرایط منطقه و مردم  ...

asemarinews.ir/print/news/123427

14 آگوست 2018 ... با حضور علی عسگر ظاهری نماینده مردم مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل، فرامند هاشمی زاده معاون عمرانی استاندار خوزستان، عباس پورسلان مدیرکل راه ...