assidq.nl

Assidq | De zuivere islaam volgens het begrip van de vrome voorgangers.

assidq.nl/artikelen.html?c=2

Assidq vertaalt voor uw gemak interessante Arabischtalige artikelen naar het Nederlands. Lees en leer uit profijtvolle artikelen over actuele zaken en vertaalde  ...

assidq.nl/Addendum+bij+het+convenant+onbedwelmd+slachten+volgens+religieuze+riten.pdf

5 juli 2017 ... De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer M.H.P. van Dam, handelendals bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat ...