baghbahadoran.ir/home/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش روابط عمومی شهرداری باغبادران، طي یک دیدار صمیمانه با حضورشهردار باغبادران و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گرديد، از آقاي بهرام کاوه، خير نيكوكاري كه ...

baghbahadoran.ir/home/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C

به گزارش روابط عمومی شهرداری باغبادران، اردشیر محمدی پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه لنجان با بیان اینکه ظرفیت خوبی در محصولات باغی داریم، اظهار کرد: ...

baghbahadoran.ir/home/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-9-%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی باغبادران ،اردشیر محمدی شهردار باغبادران طی پیامی حماسه نهم دی را گرامی داشتند متن پیام بشرح ذیل است: بسم الله الرحمن ...

baghbahadoran.ir/home/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7

جلسه مشترک مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان با حضور شهردار واعضای شورای شهر در محل دفتر مدیر عامل شرکت آبفا تشکیل گردید. نخست > اخبار > جلسه مشترک  ...