www.carovy-kod.info

Čárový kód - Informace o čárovém kódu. Informace o technologii čárového kódu. Na této stránce najdete všechny dostupné informace o čárovém kódu, jeho ...

www.carovy-kod.info/carovy-kod/linearni-carove-kody_213.html

CODABAR. codabar Je znám také jako Codeabar, Ames Code, NW-7, Monarch, Code 2 of 7, Rationalized Codabar, ANSI/AIM BC3-1995 nebo USD-4.

www.carovy-kod.info/text/typy-carovych-kodu.html

Typy čárových kódů. Čárové kódy dělíme na lineární a 2D kódy. Kromě způsobu kódování informace se lyší také metodou snímaní buď laserovým snímačem, ...

www.carovy-kod.info/text/jak-zacit-pouzivat-carovy-kod.html

Chci začít používat čárový kód. Zde naleznete stručný návod jak postupovat, pokud si přejete používat čárové kódy. V návodu naleznete odkazy na problematiku ...

www.carovy-kod.info/text/linearni-carove-kody.html?struct=carovy-kod&id=213

EAN (European Article Number). EAN Nejčastější EAN kód a pravděpodobně nejčastější čárový kód vůbec je EAN-13, který byl definován standardizační ...

www.carovy-kod.info/text/2d-carove-kody.html?struct=carovy-kod&id=216

2D kódy. Nejpoužívanější 2D symbologie: QR Code. qrcode Název odvozen od Quick Response Code. Jeho výhodou je možnost čtení obyčejnou kamerou ...

www.carovy-kod.info/text/metody-tisku-caroveho-kodu.html?struct=carovy-kod&id=218

Metody tisku čárového kódu. Jehličková tiskárna / Maticový tisk. Jehličkové tiskárny tisknou pomocí matice drobných jehliček přes barvící pásku na různé typy ...

www.carovy-kod.info/text/metody-snimani-caroveho-kodu.html?struct=carovy-kod&id=217

Metody snímání čárového kódu. V současné době používáme tyto hlavní technologie: Laserové snímače. Využívají laserovou diodu jako zdroj světla. Laserový ...