drmohammadipt.ir

کلینیک فیزیوتراپی دکتر سمیه محمدی.

drmohammadipt.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87

لیست مطالب در مجموعه دردهای شانه. عنوان, نویسنده, کلیک ها. شانه یخ زده چیست؟ نوشته شده توسط دکتر سمیه محمدی, کلیک ها: 106. کلینیک فیزیوتراپی دکتر سمیه ...

drmohammadipt.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7/%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88

لیست مطالب در مجموعه زانو. عنوان, نویسنده, کلیک ها. افزایش دامنه حرکتی زانو بعد از عمل جراحی, نوشته شده توسط دکتر سمیه محمدی, کلیک ها: 164. کلینیک ...

drmohammadipt.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86

با سلام بنده حدود 4 ماه در ناحیه سمت چپ پایین کمرم درد داشتم، با MRI مشخص گردید که بیرون زدگی دیسک مهره 4 و 5 دارم. برای بار اول به مدت 10 جلسه، یک فیزیوتراپی  ...

drmohammadipt.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7/%D9%85%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

لیست مطالب در مجموعه مچ دست. عنوان, نویسنده, کلیک ها. سندرم تونل کارپال - مچ دست, نوشته شده توسط دکتر سمیه محمدی, کلیک ها: 72. کلینیک فیزیوتراپی دکتر ...

drmohammadipt.ir/%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/120-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84

آب درمانی یکی از درمانهای فیزیوتراپی به منظور بهبود دردهای عضلانی_اسکلتی بویژه دردهای مفصلی است که اهمیت آن بدلیل خاصیت شناوری در آب و کاهش فشارهای وارد  ...

drmohammadipt.ir/component/content/article/19-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/123-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C?Itemid=694

تعریف حرفه فیزیوتراپی بر طبق " کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی " شامل: ارائه خدمات برای افراد به منظور ایجاد، حفظ و توسعه حداکثر حرکت و توانایی عملکردی در ...

drmohammadipt.ir/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7/%D9%85%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA/121-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D9%84-%D9%85%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

تمرینات مچ دست فیزیوتراپی مچ دست در کلینیک فیزیوتراپی دکتر سمیه محمدی.

drmohammadipt.ir/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8

لیست مطالب در مجموعه پاسچرهای مناسب و نامناسب. عنوان, نویسنده, کلیک ها. نشستن روی صندلی, نوشته شده توسط دکتر سمیه محمدی, کلیک ها: 91. کلینیک ...