www.hankintailmoitukset.fi

Tervetuloa HILMAn sivuille! HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista ...

www.hankintailmoitukset.fi/sv

Välkommen till HILMA! HILMA är en avgiftsfri, elektronisk annonseringskanal där upphandlande enheter kan annonsera sina offentliga upphandlingar. Tjänsten ...

www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely

Hankintojen ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyn tarkoitus; Kansallisten kynnysarvojen ylittävien hankintojen ilmoittaminen; EU-kynnysarvot ylittävien ...

www.hankintailmoitukset.fi/sv/docs/faq

26 sep 2016 ... Ofta stallda fr gor. Måste man registrera sig i HILMA om man bara vill läsa annonserna? Nej, det behöver man inte. Det går att läsa ...

www.hankintailmoitukset.fi/sv/docs/ilmoitusmenettely

Annonseringsförfarandet vid offentlig upphandling. Syfte; Annonsering vid upphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena; Annonsering vid ...

www.hankintailmoitukset.fi/sv/docs/yleista

Allmänt om offentlig upphandling. Vad avses med offentlig upphandling? Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor och tjänster eller ...

www.hankintailmoitukset.fi/sv/news/troskelvarde16

Nya EU-tröskelvärden från 1.1.2016. Europeiska kommissionen har reviderat tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling och offentliggjort de ...

www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/uudet_kynnysarvot16

Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2016. Euroopan komissio on tarkastanut EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot ja ...

www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/faq

Usein kysyttyä. Tarvitseeko HILMAan rekisteröityä, jos haluaa vain selata ilmoituksia? Ei tarvitse. Ilmoituksia voi selata ilman rekisteröitymistä. HILMAan ...