www.henrikpontoppidan.dk

HenrikPontoppidan.dk - forum for læsere, bogsamlere, studerende og forskere i forfatterskab og liv, samtid og aktualitet. Stil spørgsmaal, find svar og diskuter.

www.henrikpontoppidan.dk/text/hps

Pontoppidan Selskabet. Tre gange om året udsender selskabet et Nyhedsbrev hvis seneste nummer rummer den kommende tids program, hvis det da er lagt, ...

www.henrikpontoppidan.dk/text/debat

Diskussionsforum. Send dit bidrag til redaktøren, Flemming Behrendt, der eventuelt diskuterer internt med dig før bidraget lægges op. Men forum er på ingen ...

www.henrikpontoppidan.dk/text/undervisning

Undervisning. Denne del af henrikpontoppidan.dk præsenterer for elever, studerende og lærere forskellige forslag til, og eksempler på behandling af ...

www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder

Henrik Pontoppidans forfatterskab. Om Ophavsret se nærmere her. Værkerne. Den første bibliografi over Pontoppidans værker blev udarbejdet af Poul Carit ...

www.henrikpontoppidan.dk/text/forskning

Forskning. Denne del af henrikpontoppidan.dk præsenterer udforskningen af Henrik Pontoppidans forfatterskab og biografi og peger på uløste problemer.

www.henrikpontoppidan.dk/text/kortsagt

kort sagt. Her bringes citater om enkeltværker og -tekster af Pontoppidan eller sider af hans forfattervæsen fra den omfattende kritik og fra faglitteraturen.

www.henrikpontoppidan.dk/text/spoerg

Spørg eksperten. I denne rubrik behandles spørgsmål stillet af netstedets brugere. Nye kan foreløbigt stilles i emails til Flemming Behrendt der enten selv vil ...

www.henrikpontoppidan.dk/text/ikonografi

Ikonografi. Af Flemming Behrendt. Her oprettes en samling gengivelser dels af Pontoppidan-portrætter og -fotografier, dels af de illustrationer der i tidens løb er  ...