iamprague.eu

Illusion Art Museum Prague (IAM Prague) is the Czech Republic's first museum dedicated to illusions and trick art, conveniently located on Old Town Square, ...

iamprague.eu/cs

Muzeum iluzí v Praze (IAM Prague) je první muzeum v České republice zaměřené na iluze a trick art,výhodně umístěné přímo naproti věhlasnému Orloji na ...

iamprague.eu/tickets

Tickets. Adult: 250 Kč – € 10. Child age 6-15: 150 Kč – € 6. Child under 6: Free. Student: 150 Kč – € 6. Family: 500 Kč – € 20 BEST VALUE! Senior 65+ (valid ID):  ...

iamprague.eu/interactives

Play with interactive exhibits, make unforgettable memories, discover how perspective can open up new worlds, and capture photos that your friends and family ...

iamprague.eu/whats-inside

The first floor of the Illusion Art Museum Prague is dedicated to illusion art, and the 2nd floor hosts a rotating series of special exhibitions each devoted to local ...

iamprague.eu/cs/tickets

Vstupenky. Dospělý: 250 Kč – € 10. Dítě 6-15 let: 150 Kč – € 6. Dítě do 6 let v doprovodu rodiče : Zadarmo. Student: 150 Kč – € 6. Rodina: 500 Kč – € 20 ...

iamprague.eu/cs/interactives

Hrajte si s interaktivními exponáty, udělejte si nezapomenutelné vzpomínky, odhalte, jak perspektiva může oteřít nové světy a vyfoťte fotky, které Vaše rodina a ...

iamprague.eu/cs/whats-inside

V současné době se nachází ve druhém patře nová výstava History Board – 100 let Československa. Zároveň s oslavou stého výročí vzniku Československa se ...

iamprague.eu/wp-content/uploads/2018/07/iamprague_events_July-2018.pdf

NP. Courtyard with seating: 57 m2. Ground floor opposite courtyard: 74 m2. 2.NP. Usable area: 270 m2 (rooms + balcony). Windows with Orloj/Old Town Square ...