www.javidankherad.ir

دوفصلنامه جاویدان خرد (IW)

www.javidankherad.ir/author

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید. نام کاربری, نام کاربری را وارد کنید. رمز ورود, رمز ورود به سامانه را وارد کنید. ok رمز ورود به ...

www.javidankherad.ir/news

دوفصلنامه جاویدان خرد (IW) - اخبار و اعلانات. صفحه اصلی · مرور · شماره جاری · بر اساس شماره‌های نشریه · بر اساس نویسندگان · بر اساس موضوعات · نمایه نویسندگان · نمایه ...

www.javidankherad.ir/article_44369.html

عدد هشت در کنار دیگر اعدادی که مکررا در منابع اسلامی به آن اشاره میشود، بخاطر کاربرد ویژه ای که در هنر و معماری اسلامی به خوداختصاص داده است، از جمله اعداد قابل تامل ...

www.javidankherad.ir/browse

دوفصلنامه جاویدان خرد (IW) - مرور. صفحه اصلی · مرور · شماره جاری · بر اساس شماره‌های نشریه · بر اساس نویسندگان · بر اساس موضوعات · نمایه نویسندگان · نمایه کلیدواژه ها.

www.javidankherad.ir/article_32818.html

انفصال ایده‌ها و اشیاء از یکدیگر که از آن با عنوان خوریسموس یاد می‌شود باعث بروز مشکلاتی در وجودشناسی و شناخت‌شناسی افلاطون شده است. در صورت قطع ارتباط ایده‌ها  ...

www.javidankherad.ir/article_85281.html

فرااخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می پردازد. یکی از موضوعات فرااخلاقی، مباحث منطقی است که به استنتاج مفاهیم و گرازه‌های اخلاقی می‌پردازد؛ بنابراین، ...

www.javidankherad.ir/article_49916.html

مکتب بغداد مهم‌ترین مکتب در میان صوفیه بوده است و هم‌چنان تا روزگار ما مشایخ بغداد و اقوالی که از آنان باقی مانده است بر تصوف و عرفان اسلامی تأثیرگذارند.

www.javidankherad.ir/article_69584.html

در عرفان اسلامی‌همۀ مظاهر هستی جلوه‌ای از حق تعالی هستند که بنا به اصل تجلی از منشأ واحدی به ظهور رسیده‌اند. برای این مظاهر الهی گاه تعبیر «کلمه» به‌کار رفته است.