www.me-foreningen.info/mestring/mestring-av-me/hjernetake

Hjernetåke. Mange pasienter oppleverproblemer med korttidsminnet, konsentrasjonsproblemer, vansker me då ta raske beslutninger – eller at hodet plutselig ...

www.me-foreningen.info/mestring/rettigheter-og-stotteordninger/husbanken

Husbanken. Husbanken har flere støtteordninger som kan være aktuelle for ME- syke. Bostøtte. For deg med lav inntekt og høye boutgifter. Startlån. Startlån kan ...

www.me-foreningen.info/om-me/behandling-og-pleie

BEHANDLING OG PLEIE. Det finnes i dag ingen dokumentert behandling som kan kurere ME. Derimot er det en del som kan gjøres for å dempe symptomer, og  ...

www.me-foreningen.info/mestring/mestring-av-me/mestringskurs

Mestringskurs. Det arrangeres mestringskurs for ME-pasienter i alle helseregionene, i regi av Lærings- og mestringssentrene (LMS) på sykehusene.

www.me-foreningen.info/mestring/rettigheter-og-stotteordninger/helfo

HELFO. Frikort. Egenandeltakst 1 frikort. Gjelder egenandel du betaler hos lege, sykehus, psykolog, medisiner på blå resept og pasientreiser. Frikort blir sendt ...

www.me-foreningen.info/event/dagsseminar-for-parorende-drammen

20. mai 2019 ... Dagsseminar for pårørende til personer med ME. Lærings – og mestringssenteret , Vestre Viken og ME foreningen i Buskerud inviterer til ...

www.me-foreningen.info/2018/05/08/gjestebloggen-toppsykdomsutover

8. mai 2018 ... Vi har vært gjennom en vinter med store idrettsprestasjoner, og har med en tåre i øyet tatt farvel med noen av de virkelig store idrettsheltene i ...

www.me-foreningen.info/2018/03/19/gjestebloggen-sorg

19. mar 2018 ... Det er lørdag. Mannen er dratt på jobb, og barna tripper utålmodige fordi de vil ha mamma ut av senga. 9 timer søvn. Kroppen er død. Skriker ...

www.me-foreningen.info/mestring/mestring-av-me/hjelpemidler

Hjelpemidler. Ulike hjelpemidler kan verdifulle for å spare energi og mestre hverdagen på en bedre måte. Ved hjelp av ergoterapeut kan man få kartlagt behov.