shrituljabhavani.org/Pages/HowtoReach.html

महाराष्ट्र राज्यातील साडे तीन पीठापैकी एक पूर्ण पीठ असलेले श्री तुळजाभवानी हे एक मुख्य पीठ आहे. उस्मानाबाद ...

shrituljabhavani.org/Pages/DailyPoojan.html

सकाळी ६ वाजता देवीस पंचामृत अभिषेक घालतात.या वेळी देवीस मध , केळी , साखर , लिंबू आणि दही लावतात. स्नानाकरिता ...

shrituljabhavani.org/Pages/PresidentOpinion.html

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानबाबत मंदिर अध्यक्ष यांचे मत . मंदिर निजाम सरकारच्या काळात अस्थित्वात होते.

shrituljabhavani.org/Pages/contact-us.html

आपणास काही अडचण किवा प्रश्न असल्यास खालील माहितीच्या आधारे संपर्क करू शकता. पत्ता. महाद्वार रोड, तुळजापूर, जि.