Video Results from YouTube.com
Published in : 2010-05-30 | by celso pasaylo
sana akoy liligaya na sa piling mo sinta, at hindi mo na ako paluluhain pa...