Video Results from YouTube.com
Published in : 2018-11-19 | by Slovenské detské pesničky
Piesne od Ivy Ej, Martin, či čuješ kto to volá? A nás tak zobúdza pekne spieva. Glória, glória, pekne kričí, aby sme vstávali hore všetci Vstávajte hneď hore a to ...
Published in : 2019-05-16 | by Slovenské detské pesničky
Varila som, varila, plané hrušky s octom, sama som ich nejedla, dala som ich hosťom. A hostia ma chválili, že som dobrá dievka, že mi variť netreba, až keď ...
Published in : 2018-12-13 | by Slovenské detské pesničky
Veseľ sa ľudské stvorenie, prišlo k nám naše spasenie. Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku Mesiáša narodenie, dosiahlo svoje splnenie. Radujme sa ...
Published in : 2019-01-16 | by Slovenské detské pesničky
Na dvore býva sliepočka naša, ona nám biele vajíčka znáša. Kot – kot – kot – dák, Kot – kot – kot – dák. Ona nám biele vajíčka znáša. Kohútik ten je na dvore ...
Published in : 2018-11-01 | by Slovenské detské pesničky
Moja mamka niečo má, niečo má, schovala to do sena, do sena. A to boli orechy, orechy, bolo ich tam dva mechy, dva mechy. A ja som ich vyhľadal, vyhľadal, ...
Published in : 2018-12-15 | by Slovenské detské pesničky
Pospiechajme valaškovia k Betlému, k Betlému. Ku narodenému Synu Božiemu, Božiemu. Poďme ho uvítať a jemu sa klaňať Vitaj, vitaj Kráľ náš, chráň a ...
Published in : 2018-12-09 | by Slovenské detské pesničky
Narodil sa Kristus Pán v Betléme položený v jasličkách na slame. Ej slama, slama premilá nikdy si taká nebola Prorokovali z dávna proroci, že sa narodí iste v ...
Published in : 2017-12-11 | by Slovenské detské pesničky
Vstávajte pastieri, berte sa hor, aká to novina, dajte pozor! Aké to zázraky javia sa na nebi! Nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysokom takej žiari. Len sa ...