Video Results from YouTube.com
Published in : 2016-04-14 | by Handelshøyskolen BI
"Rektor inviterer" er en forelesningsrekke på Handelshøyskolen BI hvor rektor inviterer toppledere i norsk politikk og næringsliv til å holde et aktuelt foredrag for ...
Published in : 2016-03-16 | by Handelshøyskolen BI
Leif Frode Onarheim (1934) har vært en tindebestiger i det norske samfunn – han har traversert fra den ene toppen til den andre, på tvers av næringsbransjer og ...
Published in : 2015-10-20 | by Handelshøyskolen BI
"Rektor inviterer" er en forelesningsrekke på Handelshøyskolen BI hvor rektor inviterer toppledere i norsk politikk og næringsliv til å holde et aktuelt foredrag for ...